[PL] Podsumowanie wpływu ostatnich zmian 6 edycji na rzeczywistosc turniejową w Polsce

This article is in Polish only.

Podsumowanie ostatnich ewolucji 6 edycji i ich wpływu na rzeczywistość turniejową:

Przejrzałem ostatnie tematy na forum ligowym. I jestem zaskoczony poziomem zadomowienia się w naszej mecie turniejowej ostatnich nowości GW.

Od marca (publikacja kodeksu IK) odbyło się w naszym kraju 38 turniejow zgłoszonych do ligi.

na 7 wykorzystano zasady Escalation a na 11 dopuszczono kodeks Imperial Knights. (w większosci przypadków redukując Destroyer Weapon do S:10 z jakimiś special rulami, za każdym razem innymi).

Nie wiem czy sie cieszyć z zadomowienia się SH vehicles na turniejach, ale wiem że selektywne podejście niektórych organizatorów (imperial knights tak, escalation nie) jest niekonsekwentne i nieracjonalne.

Co do IA, to stuff z IA był dopuszczony na 15 turniejów (tam gdzie było IA a nie było Escalation, domyślam się, że z niepisanym zastrzeżeniem iż bez superheavy vehicles/gargantuan creatures).

Na 20 spośród 38 turniejów grane były tylko standardowe kodeksy (a wiec z wykluczeniem IA, Escalation I kodeksu Imperial Knights).

Ciekawe. “Standardowy format” rozpada się szybciej niż się tego spodziewałem.

W statystyce nie uwzględniłem turniejów “patrolowych” na 1000 i mniej punktów.

Tags:

This space is for your comment

This blog is equally divided between my articles and your comments. My articles on the left, your comments on the right. Post a comment

If you find this article to be interesting but don't want to post a comment right now, you may also like some of the following::

Thank you for your attention

Leave a Reply