Posts Tagged ‘carcharodons’

Wear power armour and stay classy, część 2: Kosmiczne Rekiny

Monday, November 4th, 2013

Kontynuuję cykl zaczęty wczoraj. Carcharodon Astra, co w przekładzie na Low Gothic znaczy nie mniej nie więcej jak Kosmiczne rekiny (chociaż równie często używana jest nazwa Carcharodons) to zakon specjalizujący się w brutalnym bezpośrednim szturmie. Pojawiają się znikąd, rozwalają wroga przy użyciu piłomieczy i innych ostrych narzędzi, po czym znikają równie prędko jak się pojawili.

carchar (more…)