Posts Tagged ‘turnieje’

[PL] Podsumowanie wpływu ostatnich zmian 6 edycji na rzeczywistosc turniejową w Polsce

Saturday, May 10th, 2014

This article is in Polish only.

Podsumowanie ostatnich ewolucji 6 edycji i ich wpływu na rzeczywistość turniejową:

Przejrzałem ostatnie tematy na forum ligowym. I jestem zaskoczony poziomem zadomowienia się w naszej mecie turniejowej ostatnich nowości GW.

Od marca (publikacja kodeksu IK) odbyło się w naszym kraju 38 turniejow zgłoszonych do ligi.

na 7 wykorzystano zasady Escalation a na 11 dopuszczono kodeks Imperial Knights. (w większosci przypadków redukując Destroyer Weapon do S:10 z jakimiś special rulami, za każdym razem innymi).

Nie wiem czy sie cieszyć z zadomowienia się SH vehicles na turniejach, ale wiem że selektywne podejście niektórych organizatorów (imperial knights tak, escalation nie) jest niekonsekwentne i nieracjonalne.
(more…)